Hopp til hovedinnhold
Bok

Ingunn Merete Johannessen: Det var en sang

Det var en sang

  • Av: Ingunn Merete Johannessen
  • Utgiver: Opplev naturen
  • Språk: Bokmål
  • Utgivelsesår: 2009
  • Omfang: 46 sider
  • ISBN: 9788299819503

En eventyrbok om fuglesang inkludert CD med innleste forklaringer.

"Det var en sang ..." - Eventyrbok om fuglesang inkludert CD med innleste forklaringer

Visste du at bøksangeren høres ut som en mynt som svirrer rundt på et glassbord? Eller at fuglekongen synger som en symaskin? Denne eventyrboka med tilhørende CD gir på en original måte innblikk i fuglesangen. Et tjuetalls fuglearter blir omhandlet både gjennom eventyrene som forteller hvordan hver fugl fikk sin egen stemme, og gjennom CD-en som har autentiske opptak av de samme artene.

CD-en  har i tillegg innleste forklaringer av kjennetegnene på sangen. Vi får beskrevet i detalj hva som er spesielt ved sangen til fuglene på to måter: Gjennom de fantasirike eventyrene og gjennom CD-ens forklaringer av mer faglig art. Boka inneholder også nøyaktige tegninger av hver fugl. Hvert eventyr i boka har sangbeskrivelser som er nøye i overenstemmelse med det karakteristiske mønsteret i sangen til hver av de omtalte artene. Sammen med den vedlagte CD-en vil boka kunne fungere som en lærebok i fuglesang for barn. Det læremessige innholdet har dermed to vinklinger: Eventyrene på den ene siden, og CD-ens mer faglige beskrivelser på den andre.

De fleste historiene omhandler en ”hovedart”, men enkelte av historiene nevner også andre arter enn denne, først og fremst på grunn av sang og lyd, og da gjerne med en direkte sammenligning  for å bevisstgjøre forskjellen  mellom arter som synger ganske likt. De bildene og forklaringene på fuglesangen som er brukt i eventyrene, er basert på hvordan fuglen faktisk synger, og korresponderer som nevnt med de mer fagorienterte forklaringene på CD-en.

En fruktbar bruk av boka kan være høytlesning som veksler med avspilling av CD-en. Hensikten har vært å kombinere spennende historiefortelling med et solid naturfaglig fundament når det gjelder beskrivelser innen et såpass ukjent emne som fuglesang. Barn kan lære å gjenkjenne fuglene på sangen, og denne boka gir hjelp til dette. For den aktuelle aldersgruppen (5 – 10 år) har det vært viktig å stimulere fantasi og opplevelse. Eventyrformen er valgt som motiverende introduksjon, mens faktadelen først og fremst er koblet nært til selve sangen på CD-en. Denne formen er valgt fordi det gjerne  skjer  en  fruktbar  "intern  diskusjon"  i barnets hode når det hører bokfinksangen, og samtidig får vite at andre har beskrevet den som "fru, fru fru, fru Borchrewink!" eller: "kjæ-, kjæ-, kjæ , kjæ-, kjæresten min!" Den kritiske vurderingen som da settes i sving inne i hodet på barnet, er kanskje den sterkeste læringsprosess: "Ligner sangen egentlig på denne reglen?" Konklusjonen kan jo være at man ikke synes det! Men da er allerede sansene skjerpet og hensikten oppnådd. Foruten å lese historiene og lytte på CD-en, er antagelig det mest spennende å gå ut en vårdag å forsøke å gjenkjenne de vanligste artene. Man kan ha det moro med å lage tulleord og setninger som passer med rytmen til fuglen, og deretter sammenligne dette med CD-ens beskrivelser.

Boka og CD-en er beregnet på alle som er interessert i å få vite mer om norske fugler og hvordan de synger, og den egner seg derfor godt i undervisningen i småskolen (5 – 10 år).

"Det var en sang …" er skrevet av Ingunn Merete Johannessen, tegningene er av Jan Fekjan og de pedagogiske tekstene på CD-en samt faktatekstene i boka er skrevet av Helge Kvam. Boka og CD-en er produsert og utgitt av Helge Kvam og Jon Lurås som begge har lang erfaring fra det ornitologiske miljøet i Norge og holder foredrag og kurs i fuglesang og har spesialisert seg på pedagogiske utgivelser av fuglesang og naturlyder. De har også utgitt "Sangfugler", en opplærings-CD i fuglesang for ungdomstrinnet og oppover.

Er bakgrunnsstoff for