Hopp til hovedinnhold
Bok

Svein Sjøberg: Naturfag som allmenndannelse

Naturfag som allmenndannelse

Denne fjerde utgaven er grundig oppdatert, til dels nyskrevet etter fagfornyelsens læreplaner, LK20. Boka er først og fremst tenkt brukt i utdanning og etterutdanning av naturfaglærere, men er også myntet på alle som er interessert i et kritisk blikk på vitenskapens rolle, troverdighet og utfordringer i dagens samfunn.

Naturfag som allmenndannelse Naturfag som allmenndannelse

Svein Sjøberg har gjennom mange år vært en profilert debattant i mediebildet når det gjelder naturfaget i skolen og utdanningspolitikk generelt. Han har stått i spissen for å bygge opp forskningsfeltet naturfagdidaktikk i Norge de siste fire tiårene. Boka gir en grunnleggende innføring i dette feltet.

Naturfaget i norsk skole blir presentert i en historisk sammenheng, og med sideblikk til andre land. Framstillingen fanger også opp dagens store utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling; klima- og miljøkrise, global oppvarming, pandemier, tap av naturmangfold. Det vies stor plass til å presentere vitenskapen som en universell virksomhet, med felles kultur, normer og verdier – og til å vise hvordan disse idealene i dag er under stress. Et godt, demokratisk samfunn er avhengig av folk har tillit til forskningen – og at forskerne faktisk fortjener en slik tillit.

Boka er en kritisk og engasjerende presentasjon av ulike tilnærminger for å forstå naturfagene i en bred samfunnsmessig sammenheng. Forfatteren bruker en rekke eksempler og historier for å belyse temaene.