Hopp til hovedinnhold
Bok

Philippe Rekacewicz, Philippe Bovet og Agnès Sinaï: Miljøatlas - analyse og løsninger

Miljøatlas - analyse og løsninger

Miljøatlas Miljøatlas

Miljøatlaset til Le Monde diplomatique er gitt ut på norsk. Atlaset består av 42 artikler skrevet av journalister og internasjonale miljøforskere. Artiklene analyserer dagens globale miljøutfordringer og vurderer ulike tiltak som har blitt presentert de siste åra, sett med franske, spanske og arabiske øyne.

Fokuset i artiklene er i hovedsak globalt eller regionalt, men også med mer konkrete lokale eksempler fra noen store verdensbyer. Artiklene er illustrert med grafer og kart. Til hver artikkel er det dessuten lenker til nettressurser for videre lesing. Atlaset er nyttig lesning for dem som vil se litt ut over situasjonen i Norge, og som bakgrunn for elever som jobber med temaoppgaver.

Le Monde diplomatique er månedsavisen til den franske avisen Le Monde. Avisen utgis i 46 forskjellige papirutgaver på 26 språk, og har et samlet opplag på 2,4 millioner eksemplarer (jan. 2009).