Bok

Asbjørn Eriksen og Øystein Sandnes : Teknologi og design 3

Teknologi og design 3

  • Av: Asbjørn Eriksen og Øystein Sandnes
  • Utgiver: Høyskoleforlaget
  • Språk: Bokmål, nynorsk
  • Utgivelsesår: 2009
  • Omfang: 80 sider
  • ISBN: 978-82-7634-795-1 (nynorsk: 978-82-7634-826-2)

Dette er bok nr. 3 i det tverrfaglige læreverket Teknologi og design. Læreverket integrerer naturfag, kunst og håndverk og matematikk. Bok nr. 3 er laget for 8.–10. trinn.

Teknologi og design 3

Heftet er for elever og er på 80 sider. Det er bygget opp omkring 15 prosjekter, temaer eller praktiske oppgaver. De er greit presentert og med et enkelt språk. Og aktivitetene legger opp til for det meste enkelt utstyr og materiell og bør kunne appellere også til lærere med lite erfaring i teknologi og design, slik at det er enkelt å komme i gang. Kravspesifikasjon, kvalitet, refleksjon og dokumentasjon blir trukket fram – noe som synes å passe bra til læreplanens kompetansemål.

Heftet må ikke vurderes isolert, men sammen med de læringsressurser som ledsager det. På nettet ligger det et rikt bildemateriale, PP-show og noen filmer som utdyper prosjektene og gir mange nyttige og praktiske tips.

Hver av oppgavene – og deloppgavene – i heftet er merket med fagene matematikk, kunst og håndverk og/eller naturfag for å vise hvor de har sin tyngde. Det er flott at det tverrfaglige aspektet i teknologi og design blir ivaretatt i heftet. Kunst og håndverk og matematikk inkluderes i selve arbeidsprosessen, dvs. mens elevene arbeider med prosjektet.

Innholdet av oppgavene spenner over designoppgaver (også universell design) i ulike materialer (PS-plast, polymorf plast, betong) og prosesser (knekking, vakumforming, støping). Temaer kan være mobilholder, juledekorasjon med lysdioder, arkitekttegning og bygging av modellhus, katapult, elektrisk bil osv. De har også med et par oppgaver om elektronisk kommunikasjon. Dette er et målområde mange i skolen har funnet vanskelig å gi et meningsfullt innhold, men som nå får god hjelp til. Heftet vil derfor på flere måter dekke et stort behov.

En god side ved prosjektene er det er lagt inn dokumentasjons- og refleksjonsoppgaver, noe som gjør at de får et større perspektiv (for eksempel utfordringer med vindenergi og universell utforming av bygg). Dette er viktig for at ikke teknologi og design-prosjektene skal ende opp som en happening, eller bare en gjøring. Perspektivet kan med fordel føres videre til yrker og utdanninger. Da vil det nye faget på ungdomstrinnet, utdanningsvalg, bli en naturlig arena for en del teknologi og design-prosjekter.

Om forfatterne 

Asbjørn Eriksen og Øystein Sandnes er blant de lærere i landet med lengst, og mest, erfaring med teknologi og design. I over ti år har de boltret seg innen alle områder av dette nye fagområdet og har bidratt med mange nye prosjektideer, nye materialer osv. De har også god sans for det tverrfaglige i teknologi og design. De har bred erfaring gjennom undervisning med elever på egen skole og fra lærerkurs.

Forfatterne har også bidradd med flere prosjekter i teknologi og design-boka BOLIGabc for grunnskolen (Utgitt av Byggenæringens landsforening.) 

Nettressurser

(boligabc.no)