Hopp til hovedinnhold
Bok

Haakon Fossen: Geologi

Geologi

Boken gir en innføring i geologi. Her får du informasjon om bl.a. mineraler, bergarter, den geologiske tidsskala, landformer og geologiske prosesser.

Geologi Geologi

Geologi er læren om planeten vår, hva den består av, hvordan den er blitt til, og om de forskjellige kreftene og prosessene som påvirker den. Forståelse for geologi er både spennende og samfunnsnyttig. Innføring i geologi gir en oversikt over mangfoldet innenfor faget geologi, og er myntet på ungdommer og voksne med en nysgjerrighet overfor naturen rundt seg.

I motsetning til mange andre bøker om emnet er denne boken skrevet på norsk og for norske lesere. Derfor er det mange norske eksempler, og hovedvekten er på den delen av faget som er viktigst for Norge, inkludert norsk sokkelgeologi.

Boken kan også brukes av lærere og elever på ungdomstrinn og i videregående, og av høyskole- og universitetsstudenter som trenger en kort innføring i faget.