Flervalgsoppgaver i naturfag Vg1

Her har vi samlet flervalgsoppgaver fra oppgavesettene som er gitt til privatisteksamen i naturfag i perioden H2003–H2006, altså før LK06. Oppgavene er sortert etter biologi, fysikk og kjemi. Disse oppgavene passer godt til repetisjon av stoff eller for å kartlegge hva elevene kan når de begynner med naturfag Vg1.

Hvis du velger å bruke oppgaver fra disse oppgavesamlingene, passer det med 25–30 spørsmål til en prøve som varer i 45 minutter. Til en dobbeltøkt kan du for eksempel lage en todelt prøve med en flervalgsdel og en tradisjonell del der elevene må begrunne svarene sine.