Hopp til hovedinnhold

Metode for prosjektplanlegging

Høyskolen i Telemark har i samarbeid med Forskningsrådet utviklet et verktøy for prosjektstyring. Verktøyet er omfattende og er utviklet for prosjekter både innen teknologi og forskning og kan anvendes innen industri og akademia.

For Teknologi og forskningslære kan verktøyet ha to funksjoner. Det ene er å demonstrere hvilke krav som bør stilles til et prosjekt og hvilke trinn et prosjekt skal bestå av. Det andre er å brukes deler av verktøyet i elevenes prosjektarbeid. For elevenes arbeid anbefales sidene 1-8, 35-40, 57-60, 64 og 68 - 73.

 Du finner verktøyet under vedlegg som pdf.
 

PowerPoint om prosjektstyring PowerPoint om prosjektstyring