Hopp til hovedinnhold

Fakta om Norsk Arktis og Polhavet

Norsk Arktis består av deler av Barentshavet, Svalbard og Jan Mayen. Svalbard og Jan Mayen utgjør noen av de siste relativt uberørte villmarksområdene i verden. Å bevare det slik er en utfordring i et område som preges av et ekstremt klima, og hvor naturen trenger lang tid for å reparere skader påført gjennom slitasje og annen menneskelig påvirkning.

 

Isbjørn på isflak

Barentshavet dekker et område fra det dype Norskehavet i vest til kysten av Novaja Semlja i øst, og i sør fra kysten av Norge og Russland til Polhavet. Det er et grunnhav med en gjennomsnittsdybde på 230 meter. Sørgående havstrømmer transporterer arktis vann sørover, og nordgående havstrømmer som tar med temperert vann fra Atlanterhavet er med på å gjøre området er relativt lett tilgjengelig i store deler av/hele året. Havet er et av verdens mest produktive havområder, og det er få andre havområder som kan fremvise en tilsvarende rikdom når det gjelder hekkende sjøfugl. Minst 20 millioner sjøfugl har tilhold i Barentshavet sommerstid. Grønlandshvalen er et pattedyr som oppholder seg i arktiske farvann hele livet. Isbjørnen finnes i arktiske strøk hvor det er tilgang til sjøis store deler av året. Et telletokt utført i august 2004 kom fram til at det var omtrent 3000 isbjørn i barentshavsområdet.

Svalbard er en øygruppe som ligger mellom 74° og 81° nordlig bredde og 10° og 35° østlig lengde. Navnet Svalbard kommer fra sval som betyr ”kjølig”, og bard som betyr ”kant”. Øygruppa er omtrent like stort som Troms og Nordland til sammen. Øyene ble oppdaget av den nederlandske polarfareren Willem Barents i 1596. Svalbardtraktaten ga i 1925 Norge full suverenitet over Svalbard. Spitsbergen er den største øya i øygruppen. Der finnes det faste bosettinger i Longyearbyen, Barentsburg, Ny-Ålesund og Svea. I Longyearbyen er det mørketid fra slutten av oktober til midten av februar. Svalbardrein, fjellrev, isbjørn, hvalross, ringsel, storkobbe, steinkobbe, grønlandshval, hvithval og narhval er pattedyr som oppholder seg i området hele året.

Bjørnøya ligger omtrent midtveis mellom fastlands-Norge og Spitsbergen. Denne øya er den sørligste av Svalbardøyene. Øya har en bratt, nesten utilgjengelig kyst som er populær hekkeplass for sjøfuglkolonier.

Jan Mayen er en liten øy som ligger 550 km nordøst for Island og 500 km øst for Grønland. Vulkanen Beerenberg (2277 moh) ligger her. Den er verdens nordligste vulkan (over havnivå). Polarreven var tidligere den eneste tallrike arten på øya, men utbredt fangst førte til at den nesten ble utryddet.

Polhavet er området rundt Nordpolen. Hele Polhavet fylt av is. Isen ha tykkelser på alt fra 2-3 til 60 meter. Polarisen er i stadig bevegelse på grunn av strøm og vind, så det finnes råker til alle årets tider. Det er iakttatt fugl over 1500 km fra land. Også isbjørn, polarrev, sel, ender, måker og snøspurv kan påtreffes langt fra land.

 

Standard banner