Hopp til hovedinnhold

Forkortelser for kjemiske stoffer

Det brukes forkortelser for en rekke kjemiske stoffer både i skolens lærebøker og i aviser. I den alfabetiske listen er det i alt tatt med 157 forkortelser.

Teksten i vedlegget en en noe utvidet samling forkortelser på kjemiske stoffer hentet fra boken "Navn på kjemiske stoffer" av Vivi Ringnes. Boken ble utgitt  på Cappelen i 1996.

Hvis det er noen forkortelser du savner, kan du søke på den tyske nettsiden vi har lagt inn lenken til.

Nettressurser

( http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/abbscomp)