Hopp til hovedinnhold

Glykemisk indeks

Glykemisk indeks (GI) er et verktøy for å synliggjøre ulike matvarers evne til å gi oss høyt eller lavt blodsukker. Glykemisk indeks ble utviklet for å hjelpe personer med diabetes til å kunne kontrollere blodsukkernivået bedre.

I dag er en kommersiell bruk av glykemisk indeks blitt mer vanlig, men mange fagfolk mener dette kan være uheldig fordi det kan føre til at en del viktige og næringsrike karbohydratholdige matvarer unngås.

For å finne GI for en matvare må forsøkspersonen ha fastet over natten, personen inntar så den mengden av matvaren som gir 50 gram karbohydrat, og blodsukkeret måles deretter i 180 minutter. Ut i fra resultatene tegnes en graf og arealet under grafen regnes ut, for deretter å sammenliknes med arealet under grafen etter at forsøkspersonen har spist 50 gram glukose. Glukose benyttes som referanse for alle andre matvarer og settes lik 100 (GI = 100). Det betyr at for poteter som har en GI på 50, vil økningen av blodsukkernivået være omtrent halvparten i forhold til økningen av blodsukkernivået etter å ha spist ren glukose.

Faktorer som kan påvirke glykemisk indeks

  • Matens innhold av fett og proteiner
  • Matens innhold av fiber
  • Syreinnhold i maten
  • Type karbohydrater
  • Størrelsen på stivelsespartiklene i maten
  • Modningsgrad for mat med mye stivelse (forskjell på moden og umoden banan)
  • Virkning av koking og steking
  • Antall måltider per dag og fysisk aktivitet

Noen eksempler på glykemisk indeks

Matvare Glykemisk indeks
Glukose 100
Cornflakes 92
Helmelk 21
Appelsinjuice 50
Coca Cola 58
Eple 40
Moden banan 70
Gulrøtter 47
Peanøtter 14
Poteter 50
Potetstappe 74
Pommes frites 75

 

 

  

Er bakgrunnsstoff for

Nettressurser

(tidsskriftet.no)