Hopp til hovedinnhold

Lektor2

 

Hva er Lektor2?

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

For å nå disse målene, tilbyr Lektor2 kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet til å samarbeide om et læreplanrettet undervisningsopplegg i realfag.

Kompetanseutvikling

I tillegg til å skape interesse for og læring i realfag, har Lektor2-ordningen som mål å gi lærerne som deltar økt kunnskap om og kompetanse i det å samarbeid med arbeidslivet om undervisning. Vi ønsker at deltakelse i ordningen skal gjøre samarbeid med arbeidslivet til en integrert arbeidsform ved skolen. Deltakelse i Lektor2 vil i tillegg bidra til bedre innsikt i hva som brukes av realfag i det lokale arbeidslivet samt økt kompetanse i hvordan man kan bruke andre læringsarenaer på en måte som øker læringsutbyttet for elevene. Kompetanseutviklingen foregår gjennom ulike samlinger, i møter med koordinatoren og via ressurser på nettsidene våre.

Kompetanseutvikling