Å stille spørsmål som drivkraft i utforskende aktiviteter

Spørsmål er selve drivkraften i utforskende aktiviteter. En utforskning starter ofte med en observasjon eller et tema som gir opphav til spørsmål. I andre tilfeller oppstår en utforskningen som en direkte følge av et spørsmål og ofte er det slik at utforskninger ikke ender med entydige svar, men genererer nye spørsmål. Ikke alle spørsmål kan besvares gjennom utforsking, og denne artikkelen handler om hvordan elever kan øve på å lage forskbare spørsmål.