Utforskende undervisning og arbeidsmåter – en introduksjon

Matpapiret krøller seg oppover når vi legger det i hånda. – Hvorfor det? spør du elevene dine. – Og kan dere finne bevis for forklaringen deres? Elevene går i gang med å undersøke ulike hypoteser. Du går rundt og lytter, stiller spørsmål og veileder dem i arbeidet. Elevene gjennomfører utforskende arbeidsmåter mens du som lærer har lagt til rette for arbeidet deres gjennom utforskende undervisning.