Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring

I denne artikkelen retter vi søkelyset mot deler av utforskende arbeidsmåter som ofte blir nedprioritert, nemlig det å forklare, diskutere og kommunisere resultater. Vi gir en oversikt over elementer som er sentrale i en utforsking, og fortsetter med å vise hvordan vekt på tankeprosesser og grunnleggende ferdigheter kan bidra til at gjøring fører til læring.