Kompetansehevingskurs

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i områdene utforskende undervisning og naturfagdidaktikk innen ordningen Desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp).