Hopp til hovedinnhold

Intervju med geofaglærer Johanne H. Nitter

Undervisningsopplegget som gjør lærerdrømmen til virkelighet? 

Geofaglærer Johanne Hjelle Nitter har prøvd ut undervisningsopplegget «Kan vi bli rike på gråstein?» sammen med elevene i geofag 1 ved Hersleb videregående skole i Oslo. Hun er skråsikker på at hun vil bruke opplegget igjen.

– Hva fikk dere ut av undervisningsopplegget?

– Ved å følge opplegget fikk jeg brukt utrolig mange metoder og elevene fikk variert undervisning hver eneste uke. Undersøkelser i felt, digitale ressurser, gruppearbeid, mini-aktiviteter og demonstrasjoner, nettsider, digitale karttjenester, skriftlige oppgaver osv., sier Nitter som er nyutdannet lektor i geofag.

Elevene kartlegger bergarter ute i felt. Foto: J.H. Nitter Elevene kartlegger bergarter ute i felt. Foto: J.H. Nitter

Geofaglærer Nitter er spesielt imponert over elevenes selvstendighet og respons ute i felt. Hun tror det skyldes den første utforskingen Å arbeide som en geoforsker. Elevene ble raskt vant til hvor viktig det var å notere ned egne observasjoner for å forstå og lese prosesser i naturen. Når elevene hadde skjønt hvordan de skulle arbeide som geoforskere, ble de påfølgende aktivitetene mer effektive, særlig når de skulle i gang med kartlegging av berggrunn og løsmasser i Utforsking 2.

Bergartsprøver innhentet av elevene. Foto: J.H. Nitter Bergartsprøver innhentet av elevene. Foto: J.H. Nitter

– Elevene samarbeidet om å slå løs stein, merke poser, notere GPS-koordinater og lokaliteter på kartet i feltboka. Det var gøy, og gjennom hele timen tenkte jeg «Dette skjer faktisk!! I’m living the dream!!!» forteller den engasjerte geofaglæreren.

Elevene bruker feltboka aktivt. Foto: J.H. Nitter Elevene bruker feltboka aktivt. Foto: J.H. Nitter

Geofaglæreren opplevde at elevene ble så ivrige at hun måtte supplere med ekstra aktiviteter.

– For eksempel startet vi med prikkete, stripete og lag-på-lag-bergarter slik som opplegget beskriver, men da ble elevene ekstremt interessert i å vite mer. Da dro vi til Naturhistorisk museum for å studere flere bergarter. Vi gjorde også noen ekstra Geoaktiviteter om magmatisk differensiering1 og viskositet2, sier hun.

– Hva er ditt viktigste råd til andre lærere som vil prøve undervisningsopplegget?

– Vær åpen for «avstikkere» fra opplegget der elevene er ekstra nysgjerrige eller vil lære mer. Opplegget tar for seg utrolig mange læreplanmål, så noen avstikkere var det absolutt tid til, mener lektor Nitter.

– Elevene var supermotivert for å lære mer geologi, og initiativet til å fordype seg kom fra dem. Det hadde nok ikke vært tilfellet dersom jeg hadde begynt med de vanskelige begrepene i læreboka for geofag, konkluderer geofaglæreren.

 

Fotnoter
1 Magmatisk differensiering – en geologisk prosess med konsekvenser www.earthlearningidea.com/PDF/82_Norwegian.pdf
2 Lava som strømmer av gårde! www.earthlearningidea.com/PDF/38_Norwegian.pdf