Meitemark i klasserommet

På småskoletrinnet ved Utleira skole har elevene jobbet med utforsking av jord og meitemark. Elevene vekslet mellom å observere, gjøre egne utforskinger, samtale, lese ulike fagtekster og skrive i arbeidsboka. Her er noen av våre erfaringer. 

Vi laget en meitemarkkasse for å samle bevis på nedbrytning. I meitemarkkassa la vi avispapirbiter, kinakålbiter og MANGE kompostmarker lagvis. Så skrev vi ned hva elevene trodde ville skje og hvilke spørsmål de hadde. Vi gjorde flere observasjoner av meitemarkkassa over tid for å samle bevis for at det hadde skjedd nedbrytning av kinakålen og avisbitene til jord. Å lage meitemarkkassa var en veldig konkret aktivitet som elevene likte godt. Endringene som skjedde var tydelige. Elevene observerte markens ganger, egg og så at miljøet forandret seg. Papiret og kålen ble borte etter hvert. Elevene forsto at dette var prosessen nedbrytning. Elevene kikket ofte i meitemarkkassa utenom naturfagtimene.

Observasjon av meitemark. Observasjon av meitemark. Foto: Mattis Eika

Hver gruppe fikk en meitemark i en gjennomsiktig kopp. Instruksjonene for observasjonen ble skrevet ned på tavla og lest høyt for elevene: 1. Hold koppen opp mot lyset (ikke skarpt sollys) og observer hvordan meitemarken ser ut inni. 2. Legg meitemarken på pulten og observer den ytre oppbygningen. 3. Observer atferden når meitemarken er på pulten. Elevene noterte deretter sine observasjoner i arbeidsboka og laget senere en informasjonsside om meitemarken.

Elevene leste fagtekster, observerte, utforsket, diskuterte resultatene med hverandre og skrev fagtekster, og opplevde at de jobbet som ordentlige forskere.

Spørsmål om meitemarkkassa fra elever på 2. trinn. Spørsmål om meitemarkkassa fra elever på 2. trinn.

Elevarbeider fra 2. trinn: Observasjon av meitemark (t.v.), informasjonsside om meitemarkens tilpasninger (t.h.). Elevarbeider fra 2. trinn: Observasjon av meitemark (t.v.), informasjonsside om meitemarkens tilpasninger (t.h.). meitemark 6