Hopp til hovedinnhold

Talje

Figur 13a–c. Figur 13a–c. I figur 13a ser du et enkelt system for en heisekran. Med sveiva drar du med en viss kraft i tauet. De to trinsene endrer retningen på denne kraften slik pilene viser, men trekkraften i tauet er like stor hele veien fra sveiva og fram til kroken.

I figur 13b er det lagt inn en trinse til ved kroken.  Når trinser brukes i en kran, kalles den gjerne for en talje eller blokk. Tyngden som henger i kroken, fordeler seg nå på to tau. Men bare det ene tauet er forbundet med sveiva og det tauet bærer derfor bare halve tyngden av lasta. Dermed blir det lettere å sveive opp en last. Men du må sveive inn begge tauene fra kroken, altså må du sveive inn den dobbelte lengden av tau. Arbeidet blir det samme!

Figur 13c viser to to-skårne (dobbeltskårne) blokker, doble trinser både oppe og nede ved kroken (rød og blå i figuren). Da henger lasta i fire tau. Tilsvarende eksemplet over, må du sveive inn fire ganger lengden, men med bare ¼ av kraften.

Taljen eller blokka er eksempler på innretninger mennesker har utviklet opp gjennom historien.. De brukes også i dag i stor utstrekning i teknologi i heiser, kraner osv.

Fysikken bak handler også her om at arbeid = kraft x strekning eller A = F x s. Med talje kan vi øke våre krefter og greie større løft. Da gjør det vel ikke noe at vi har lenger tau å trekke inn?

Er del av