Hopp til hovedinnhold

De blinde mennene og elefanten

Denne fabelen fra India kan være en fin introduksjon for å snakke om å observere og trekke slutninger.

Det var seks menn i India som aldri hadde sett en elefant. Ja, egentlig hadde de aldri sett noe som helst, for de var nemlig alle blinde. Disse seks mennene gikk sammen ut for å finne en elefant, for nå ville de ha oppklart hvordan en slik en så ut. Og de fant virkelig en elefant.

Den første av de seks blinde mennene gikk frimodig nærmere og kræsjet rett inn i siden på det kjempestore dyret. ”Aha!” ropte han triumferende. ”Nå vet jeg det: En elefant er som en mur!”

Den andre av mennene kjente på elefantens støttann og utbrøt fornøyd: ”Neimen, hva er dette her? Noe rundt og glatt og skarpt! For meg er det ingen tvil: En elefant er som et spyd.”

Den tredje nærmet seg dyret forfra og fikk tak i snabelen. Den vred og snodde seg som snabler pleier. ”Det er ganske enkelt,” avgjorde mannen. ”En elefant ser ut som en slange!”

Den fjerde rakte ivrig hånden ut og rørte ved elefantens kne. Så lo han godt. ”Det er lett å avgjøre hva elefanten mest av alt minner om», sa han. «Nemlig: et tre!”

Den femte som tilfeldigvis fikk fatt i elefantens øre, sa overlegent: ”Selv den blindeste mann kan da finne ut at en elefant nærmest er skapt som en vifte!»

Den sjette gikk bak elefanten og fikk slengende en muntert svingende hale midt i ansiktet. ”Det er ganske og aldeles sikkert at en elefant har form som et tau!” sa han.

Og så begynte de seks blinde menn fra India å krangle om hvordan elefanten så ut.

«Som en mur!» sa den første.

«Som et spyd!» sa den andre.

«Som en slange!» sa den tredje.

«Som et tre!» sa den fjerde.

«Som en vifte!» sa den femte.

«Som et tau!» sa den sjette.

Og på en måte hadde jo alle rett, selv om de naturligvis alle tok helt feil!

Blind men and an elephant Bilde gjengitt med tillatelse fra bplanet / FreeDigitalPhotos.net

Nettressurser