Oversikt over læremiddelfirma

Bio-Rad Laboratories

Nettadresse: www.biorad.com

Leverandør av læremidler innen bioteknologi, spesielt for videregående skoler. Selger utstyrspakker med det som trengs for å utføre ulike bioteknologiforsøk. Selger også standard laboratorieutstyr som pipetter og utstyr til gelelektroforese. Dette finner du under Life Science Education.

FIRST Scandinavia Partner

Nettadresse: www.fspartner.no

FIRST Scandinavia Partner er autorisert LEGO® Education-forhandler og formidler produkter som LEGO® MINDSTORMS®, LEGO® WeDo samt teknologi og energi produkter utviklet av LEGO® Education.

Fybikon

Nettadresse: www.fybikon.no

Leverandør av utstyr til naturfagundervisningen i norske skoler. De dekker hele skolespekteret fra barneskole til høyskoler.

Gammadata

Nettadresse: www.gammadata.no

Leverandør av analyseutstyr til laboratorier og læremidler for fysikk, kjemi og biologi.

Frederiksen (tidligere KPT Komet AS)

Nettadresse: no.frederiksen.eu

Leverandør av utstyr til naturfagundervisningen i norske skoler. De dekker hele skolespekteret fra barneskole til høyskoler.

Kilab AS

Nettadresse: www.kilab.no/

Kilab AS har produkter som laboratorieinnredning, avtrekkskap, kjemikalieskap og punktavsug.

Kodegenet

Nettadresse: kodegenet.no/shop

Kodegenet er en kodeklubb og et makerspace for barn og unge i Oslo. I tillegg lager Kodegenet bøker og selger elektronikkomponenter via Kodegenets nettbutikk.

John Brommeland & Co ANS

Nettadresse: brommeland.com/sider/geologi

Tilbyr steinsamlinger, fossiler og typiske prøver av mineraler og bergarter slik man kan finne dem i naturen.

LabDidakt

Nettadresse: www.labdidakt.no/

Leverandør av læremidler til fysikk, kjemi og biologi. CASIOs offisielle skolekoordinator med oppgave å tilrettelegge for kalkulator og programvare til matematikk.

LEKOLAR AS

Nettadresse: www.lekolar.no

Leverandør av inventar og utstyr til alle læringsarenaer (interiør, klasseromskart, audiovisuelt utstyr, naturfagmateriell). Haaland&Hamre ble fusjonert inn i Lekolar AS i 2009.

n00b

Nettadresse: n00b.no

Leverandør av digitale læremidler for programmering, teknologi og design. De dekker hele skolespekteret fra barneskole til høyskoler inkludert makerspace og vitensentre. Fører blant annet littleBits, Arduino, Strawbees, Technology Will Save Us, micro:bit og Raspberry Pi.

National Centre for Biotechnology Education (NCBE)

Nettadresse: www.ncbe.reading.ac.uk/

Britiske NCBE er leverandør av læremidler innen bioteknologi, spesielt for videregående skoler. Selger utstyrspakker med det som trengs for å utføre ulike bioteknologiforsøk. Selger også enzymer og standard laboratorieutstyr som pipetter og utstyr til gelelektroforese.

Naturogfritid.no

Nettadresse: www.naturogfritid.no/

Nettbutikk som blant annet selger insektsutstyr, kikkerter, teleskoper, fuglekasser (m/kamera), forautomater.

NIT AS

Nettadresse: www.nit-as.no

Nettbutikk som selger dataloggerserien EasySense og annet utstyr til eksperimenter og forskningsforsøk.

Norges Naturvernforbund

Nettadresse: www.naturvern.no/butikk

Ikke-kommersiell nettbutikk med endel unike læremidler. Eksempel: Fuglesang CD, fugleplakater og andre artsplakater, laminerte feltplansjer/bordbrikker. 

Ringerike fengsel, Kriminalomsorgen

Nettadresse:www.ringerikefengsel.no/fengselsutsalg.htm

Listverk til bygging av konstruksjoner som modellhus. En pakke inneholder flere dimensjoner i målestokk 1 : 10 fra det virkelige hus.

SKA as

Nettadresse: www.ska-as.no/

Leverandør av pakker med kjemiforsøk for bruk til undervisningen i naturfag og kjemi.

Skoletek

Nettadresse: www.skoletek.com

Leverandør av læremidler innen teknologi og design.

ST Skoleinventar AS

Nettadresse: www.st-skoleinventar.dk

Utvikler og produserer skoleinnredning og leverer komplette laboratorieløsninger til naturfagene. ST Skoleinventar kan tegne innredningsforslag. Blant produktene som leveres er laboratoriebenker, avtrekksskap, punktavsug, skap for kjemikalier, gasskap etc.

Torsvik Trevare A/S

Nettadresse: www.torsviktrevare.no/

Torsvik Trevare A/S leverer interiørsystemer for forskningslaboratorier og sykehus, deriblant spesialtilpassede løsninger for laboratorieinnredning

VWR

Nettadresse: vwr.no

Leverandør av læremidler innenfor kjemi, biologi og fysikk. Firmaet er rettet mot forskningsmiljøer, men har ulike typer basisutstyr som pipetter, rør og kjemikalier som egner seg til bruk i skolen.