Hopp til hovedinnhold

Plakater kan brukes for å tydeliggjøre et tema for andre elever

Ustyr: A3-ark / flipover-ark, sprittusjer i forskjellige farger
Tidsangivelse: 45 min

En annen vinkling blir det dersom dere legger mer vekt på produktet. Elevene kan for eksempel få følgende beskjed:

”Lag en plakat om elektrisitet. Målet med plakaten er å forklare elever i ungdomstrinnet hva elektrisitet er. Poenget er at de skal få noen aha-opplevelser – og få en forståelse av hva det dreier seg om”.

Her må elevene ikke bare oppsummere for seg selv, men også prøve å tydeliggjøre et tema for andre. Forenkling og tegninger kan være nyttige her. Stikkordet er kommunikasjon, og gruppene kan godt få litt mer tid på seg. Disse plakatene bør absolutt vises fram for resten av elevene etterpå, og gruppene kan gjerne si et par ord om hvordan de har tenkt.

Selve presentasjonen av plakatene kan også gjøres på en annen måte: To og to grupper går sammen, og presenterer hver sin plakat kun for hverandre.

  • På forhånd bør dere fokusere på viktigheten av å være et godt publikum.
  • Publikumsgruppen skal følge godt med på den andre gruppas presentasjon, og deretter gi tilbakemeldinger til gruppa før de bytter roller.
  • Tilbakemeldingene kan gjøres på en bestemt måte, ved at de først sier noe konkret som de synes var bra med presentasjonen, og deretter noe som kunne ha vært bedre. Ros kan for eksempel dreie seg om en fin figur eller en oversiktelig presentasjon, mens kanskje skriftens tydelighet eller henvendelsen til publikum kunne ha vært bedre.
  • Her er det konstruktiv kritikk som er poenget, og kun generelle positive eller negative kommentarer bør derfor unngås.

Slike uformelle presentasjoner kan fungere som en god – og lite farlig – øvelse på muntlig presentasjon for et større publikum. Elevene slipper å forholde seg til hele klassen på en gang, og de behøver heller ikke å bekymre seg for lærerens formelle vurdering. Ofte kan det være nyttig å gjenta prosessen over, ved at hver gruppe går sammen med en ny gruppe, og gjør den samme prosessen med et nytt publikum. Kanskje klarer de også nyttiggjøre seg tilbakemeldingene som de fikk i den første runden.

Tema

  • I praksis