Hopp til hovedinnhold

Science corner– naturfaghjørne i barnehagen

Artikkelen lanserer noen ideer til hva et naturfaghjørne i barnehagen kan inneholde og noen tanker om hvilke positive effekter det kan ha å bygge opp et slikt hjørne.

Tingene som kan finnes i et naturfaghjørne, kan deles inn i tre kategorier: felt- og forskningsutstyr, naturfagsmateriell og naturmateriale og -skatter. Det er imidlertid en glidende overgang mellom disse kategoriene. Med forskningsutstyr mener jeg ”verktøy” som ligner utstyret naturvitere bruker når de studerer og forsker på organismer og naturfenomener. Luper er et velegnet forskningsverktøy for barnehagebarn. Håndluper og tovegsluper kan tas med på turer ut i naturen og kan skaffes til en forholdsvis rimelig pris. Heldig er den barnehage som også kan ta seg råd til å prioritere en ordentlig binokular lupe som kan stå på en fast plass lett tilgjengelig for bruk. Eller en lupe som er koblet opp til PC’en.

Science corner2

Et dødt skrukketroll, en død flue en fuglefjær eller en stein blir annerledes fascinerende under en slik lupe. Kikkert bør finnes i en barnehage. Andre aktuelle forskningsverktøy er for eksempel hover, sugeflasker og pinsetter til å fange småkryp med, terrarier til å oppbevare småkryp i og ulike typer bestemmelsesnøkler til å finne ut hvilke småkryp eller andre organismer barna har funnet. Bestemmelsesnøkler finnes i ulike utforminger og for en rekke typer organismer, for eksempel: dyr i fjæra, dyr i ferskvatn, sopp og trær. Til lek med fysikk og kjemi trengs det andre typer utstyr, for eksempel, vekter, termometre, ledninger, magneter og batterier. Det er fint for barna å ha tematiske utstyrskasser tilgjengelig.

Annen type dokumentasjon av tema- og prosjektarbeid med naturfaglig innhold dere arbeider eller har arbeidet med, må selvsagt også få sin plass i naturfaghjørnet.

Naturmateriale og -skatter er kanskje de mest spennende tingene i et naturhjørne. Det kan være frø som spirer og planter som gror og vokser i vår - og sommerhalvåret, løker som utvikler seg høst- og vinter eller kanskje et lite akvarium med fisker i.

 

Science corner1

Utfoldelse i naturen fører ikke nødvendigvis og automatisk til naturfaglig kunnskap og forståelse hos barna. For det første er det ikke slik at barna alltid av seg selv retter sin oppmerksomhet mot naturens mangfoldighet og fenomener, selv om de ferdes ute i naturen. For det andre må undring og opplevelse bearbeides for at det skal utvikles kunnskap og forståelse. Tar vi med forskningsutstyr som hover, luper og kikkerter på turene ut i naturen, kan det være med på å rette oppmerksomheten på naturfaglige objekter og fenomener både hos barn og personalet. Ved bruk av naturfagsmateriell kan opplevelsene og erfaringene bli bearbeidet og utviklet til kunnskaper og videre interesse for ulike emner og natur.Naturskattene kan stimulere nysgjerrighet hos både barna og personalet og kan være utgangspunkt for å sette i gang med tema- og prosjektarbeid.