Hopp til hovedinnhold

Organdonasjon

En donor kan redde flere liv. Hver og en av oss har 7 livreddende organ som kan doneres etter vår bortgang. Det er hjerte, lungene (2), leveren, nyrer (2) og bukspyttkjertelen. Hver donor redder i snitt nesten 4 personer.

Siden høsten 2008 har Stiftelsen Organdonasjon tilbudt sitt undervisningskonsept, ”En gave for livet”, til videregående skoler. Først og fremst er det Biologi 1 og Helse- og sosialfag som får tilbudet da temaet organdonasjon går rett inn i deres læreplan. Men det er ikke noe i veien for å la alle elever få ta del i dette. ”En gave for livet” består av en undervisningsfilm, en nettportal (www.engaveforlivet.no) og skolebesøk. Filmen ble sendt ut til alle landets videregående skoler høsten 2008.

Skolebesøk fra Stiftelsen Organdonasjon

Troels Mathisen pakker sammen etter to undervisningstimer om organdonasjon på enda en videregående skole. Bort til han kommer læreren Frida. ”Hei. Takk for bra foredrag i dag, masse bra respons. I hvert fall fra de i klassen min. Mange som kom bort til meg etterpå og sa det var et skikkelig bra opplegg og viktig tema, så dette slo an. Tenkte bare jeg skulle si det.”

Troels Mathisen og Truls Zimmer er informasjonskonsulenter og transplanterte og jobber i Stiftelsen Organdonasjon. ”Den største utfordringen ligger i å få innpass på skolene. Vi tar kontakt med ganske mange skoler hvert eneste år. Noen melder tilbake at dette hadde vært interessant, men det er så mange emner klassen skal gjennom og tiden er for knapp. Men på de skolene som takker ja, får vi alltid en ny invitasjon om å komme tilbake så snart foredraget vårt er avsluttet. Sist skoleår fikk nær 40 skoler besøk fra oss”, sier Mathisen. ”I skoleåret som står foran oss regner vi med å kunne legge til 10 – 15 nye skoler på vår faste liste.”

I mai var Truls Zimmer blant annet på Meldal vgs i Sør-Trøndelag. ”Siden russefeiringen straks skulle begynne, var elevene mentalt en helt annen plass enn i klasserommet, men det varte bare et par minutter. Det kjekkeste med å reise rundt med dette foredraget er at det ikke finnes to klasser som er like. Og hver gang slår det meg at akkurat det der har ingen spurt om tidligere. Så det gjelder å være skjerpet og ta elevene på alvor” sier Zimmer.

I tre år har Stiftelsen Organdonasjon satset på å nå unge mennesker med informasjon om hvor viktig det er å ta stilling til organdonasjon. Skolebesøkene er en viktig del av denne satsingen. Daglig leder Hege Lundin Kuhle sier følgende om besøkene: ”Styrken i kommunikasjonen mellom våre foredragsholdere og studentene er at dette er ekte, selvopplevd. Ungdom krever sannhet og at ting skal være ekte. Og ikke minst er elevene engasjert i temaet.”

Stiftelsen Organdonasjon tilbyr sitt undervisningskonsept ”en gave for livet” helt gratis til videregående skoler. Elevene blir dratt med i undervisningen og får svar på det de måtte lure på om blant annet organdonasjon, transplantasjoner, ventelister og donorkort. På nettportalen finner elever og lærer blant annet informasjon, statistikker og forslag til oppgaver som de kan jobbe med på egenhånd.

Fakta om organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997. Stiftelsen sitt formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette vil vi gjøre ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er og ved å formidle hvor viktig det er at alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever.

I 2009 ble det realisert 102 donasjoner i Norge. Dette gav 429 organtransplantasjoner.

Hvordan er tilgangen på organer i Norge?

Bortimot 300 personer venter i dag på en livreddende transplantasjon.De fleste av disse venter på en nyretransplantasjon. Lengst ventetid er det på lunger, i gjennomsnitt 18 måneder. Dessverre er det mellom 25 og 35 personer som dør mens de venter på et organ hvert år. De som får livet i gave, har svært gode utsikter til et bedre og lengre liv enn de ellers ville hatt.

Hvem kan donere sine organ?

De fleste kan donere organer etter sin bortgang. Om man er ung eller gammel, kommer fra en annen kultur, tilhører en religiøs minoritet eller er homoseksuell så er ikke dette til hinder for å gi bort organer. Det er bare personer som har hatt kreft eller HIV som ikke kan donere organ.

Hvem sier nei til donasjon og hvorfor gjør de det?

Norge har gode resultat på organdonasjon. Dette blir målt i antall donasjoner per million innbyggere (PMI). I 2009 var PMI i Norge på 21,1, mens Sverige og Danmark hadde PMI på henholdsvis 13,8 og 14. Best i Europa er Spania med PMI på 34,4. På norske donorsykehus sa i fjor en av fire pårørende nei til organdonasjon ved forespørsel. Det er et mål å få denne andelen lavere. Mange av de som er positiv til organdonasjon har ikke informert sine nærmeste om sitt standpunkt. Stiftelsen Organdonasjon jobber for å få flere til å ta standpunkt og å få flere til å si ja til donasjon når dette er aktuelt.

Nettressurser

(engaveforlivet.no)