Hopp til hovedinnhold

Hvor mange lysdioder kan vi ha i serie?

Her følger tabeller for to vanlige brukte batterier (4,5 V og 9 V) og hvilken motstand som er passende å sette inn i en seriekopling av lysdioder. Verdiene på motstandene er erfaringstall, men justert slik at vi bare trenger å ha noen få verdier på motstander tilgjengelig (20, 100, 200 og 300 ohm).

Da er vi fri til å velge koplinger med et vilkårlig antall lysdioder, dvs et 4,5 V batteri kan drive inntil 2 lysdioder og et 9 V kan drive inntil 4 lysdioder.

Med 4,5 V batteri og lysdioder i serie

Antall lysdioder Resistans, ohm Lyser?
1 80100 JA
2 1020 JA
3   NEI

 

Med 9 V batteri og lysdioder i serie

Antall lysdioder Resistans, ohm Lyser?
1 230330 JA
2 160200 JA
3 90100 JA
4 20–30 JA
5   NEI

Enda flere lysdioder

Ønsker vi flere lysdioder enn tabellene tillater, må vi kople dem sammen i parallelle kretser.

Eksempel: La oss si at vi ønsker å få 7 lysdioder til å lyse på en gang. Vi velger et 9 V batteri. Lag da en seriekopling med 4 lysdioder med 20 ohms motstand, pluss en krets i parallell med 3 lysdioder + 100 ohm motstand i serie, som figuren viser.

Kobling av flere lysdioder


Eksempler på prosjekter kan være å vise stjernebilder, julestjerne, juletre, pepperkakehus osv, med lysdioder. Da kan antallet ønskede lyspunkter variere svært mye.

I skolen er det av praktiske grunner lurt å holde antallet lyspunkter nede på 5 – 6 lysdioder. Flere krever mer tid, med flere ledninger er det lett å miste oversikten, mulighetene for feil øker osv.