Hopp til hovedinnhold

Lysdiodekart med 2 pekerbrytere

Her kan vi kople sammen spørsmål og svar. For eksempel kople sammen norske og engelske gloser, kople sammen flagg med land på et kart osv.

Koplingsskjemaet kan bli som figuren under viser, her forsynt med 2 lysdioder og motstand i serie. Verdien på motstanden du trenger, kan du finne i tabellene i artikkelen "Hvor mange lysdioder kan vi ha i serie? (se menyen til høyre). I koplingen nedenfor lyser begge pærene (kunne vært bare en lysdiode).

Lysdiodekart med 2 pekerbrytere