Hopp til hovedinnhold

Koplinger i et lysdiodekart (en bryterkontakt)

Oppkoplingen består av flere PARALLELLE KRETSER med en lysdiode i hver krets. Det kan bare gå strøm i én krets av gangen, og du velger hvilken ved å la pekekontaktene berøre ett av kontaktpunktene på forsiden av kartet/kassetten. Motstanden er koplet i SERIE med batteriet og hver av lysdiodene (det er det samme på hvilken side av batteriet motstanden er plassert). Én lysdiode skal da lyse, og dette er tegn på at strømkretsen er SLUTTET, og at koplingen er riktig. De andre lyser ikke som tegn på at disse kretsene er BRUTT.

Lysdiodekart Lysdiodekart med symboler  
Lysdiodekart er det mest vanlige prosjektet denne koplingen brukes.