Hopp til hovedinnhold

Lysdioder og motstander

Diode

Diode er en komponent som brukes mye i elektronikken. Den leder strøm bare en vei: fra ANODE (langt bein) til KATODE (kort bein) – og den lyser ikke. Dioder brukes blant annet i en elektrisk krets der vi vil gjøre om vekselstrøm til likestrøm (likeretter).

Lysdiode

En lysdiode (LED: Light Emitting Diode) er en spesiell diode som lyser når det går strøm gjennom den (riktig vei). Den fås i mange størrelser og farger, og for ulike strømstyrker og spenninger. Grunnen til at den brukes så mye, er at den trenger så lite strøm, at den ikke blir særlig varm og at den har så lang levetid. Vi kan bruke lysdioden nærmest som en lommelyktpære i flere ulike prosjekter, slik den er å finne i moderne innretninger og apparater. Kassettspillere, mobiltelefoner, fjernkontroller, trafikkskilt, osv er gjerne utstyrt med lysdioder.

Lengdene av bena (elektrodene) på en lysdiode er ulike for å kunne se forskjell på dem: den lange er ANODE (dvs +), den korte KATODE (-). Lysdioden har også flat kant ved katoden.

Utseende: Merk at minuspolen er markert på to måter: Kort bein og flatt parti på kragen Lysdiode
Symbol: Den store pilen viser strømretningen (fra +polen) og den loddrette streken (viser minussiden) - at den er ”tett” fra denne siden.
(Symbolet til en diode er uten de små pilene, fordi den ikke sender ut lys som lysdioden)
Symbol for lysdiode

Motstand

Blir spenningen for høy, vil både en lommelyktpære og en lysdiode ”gå”, brenne av. Derfor må lysdioden ofte beskyttes av en motstand i kretsen – som reduserer strømmen gjennom kretsen eller reduserer spenningen over lysdioden. Når lysdioden vi skal bruke, bare tåler ca 2 volt spenning og batteriet gir 4,5 volt spenning, må følgelig spenningen over lysdioden reduseres. Det gjør vi ved å kople en motstand i serie med lysdioden. Motstanden vi skal bruke har en verdi på ca 200 ohm (ohm er enheten for resistans). Med høyere batterispenning, kreves større resistans (se egen tabell).

Merk at det er det samme hvilken vei motstanden plasseres i kretsen – strømmen kan gå begge veier. Dette er i motsetning til transistor, kondensator og (lys)dioder, som må plasseres riktig vei.

Motstand Symbol for motstand
Utseende Symbol


Motstandene er for små til å få skrevet på hvor mange ohm den har. Derfor er det utviklet en kode av fargede ringer der hvert siffer 0 – 9 har hver sin farge og hver ring står for posisjonene i et tresifret tall + en ringer for størrelsesorden og hvor nøyaktig den er laget.