Hopp til hovedinnhold

Sammenfatning

Uteskole gir på en praktisk måte skolen muligheter for å knytte bedre forbindelse mellom elevenes erfarte verden og skolens faglige innhold. Dette innholdet møter elevene i dag fortrinnsvis i en tekstbasert og symbolsk form, ikke bare i bøker, men i økende grad også gjennom massemedier og gjennom IKT. Uteskole representerer et viktig og nødvendig erfaringsbasert korrektiv til denne abstrakte framstilling. Det er liten grunn til å diskutere relevansen av uteskole i dagens og morgendagens skole. Arbeidsmåten er forankret i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og etableringen av Den Naturlige Skolesekken underbygger den betydning utdannings- og miljøvernmyndighetene tillegger denne måten å arbeide med skolens innhold på. Vi mangler imidlertid forskning som kan dokumentere virkninger av uteskole. Det er likevel solid teoretisk belegg for å hevde at uteskole vil ha positive virkninger på elevenes læringsutbytte, trivsel og fysiske og psykiske helse. Den Naturlige Skolesekken er dermed et viktig bidrag til en skole hvor nasjonale ambisjoner om tilpasset opplæring og utdanning for bærekraftig utvikling kan bli en realitet.