Hopp til hovedinnhold

Kan vi stole på vitenskapen?

Utdrag av boka "Kan vi stole på vitenskapen" som er tilrettelagt for bruk i videregående skole. Teksten omhandler vitenskapens egenart og vitenskapsteori.

Den første delen beskriver Vitenskaplig metode og omhandler:

  • Hva er vitenskap?
  • Hva er sannhet?
  • Hva skiller vitenskapelig tenkemåte fra andre tenkemåter?
  • Finnes det andre sannheter enn vitenskapens?
  • Kan vitenskapelige teorier bevises eller motbevises?
  • Hvordan blir vitenskapelig kunnskap testet og begrunnet?

Den andre delen beskriver Vitenskapsteori og omhandler:

  • Hva går vitenskapelig teori ut på
  • Hva menes med teorier, og hvordan bevise og motbevise dem
  • Intersubjektivitet, prøvbarhet, kontrollerbarhet og gjentakbarhet
  • oppklarende spørsmål om vitenskap og hva som karakteriserer vitenskap og hvordan en vitenskapsteoretiker ville kunne svare på disse spørsmålene.

 

 

Naturfagsenteret har med tillatelse av forfatterne, Odd Wormnæs og Arnt Inge Vistnes, tilrettelagt deler av teksten av boken ”Kan vi stole på vitenskapen” for bruk i videregående skole.