Undervisningsopplegg
Hvor
 • Inne
 • Undervisningsrom

Lag en modell av kroppen

Vi går gjennom skjelett, muskler, lunger, fett, fordøyelse, hud og øyne og lager en modell av disse organene på en helkroppsfigur.

Vi starter med forsøketUndersøk skjelettet ditt, men i steden for å bruke papir til å tegne kroppen på, bruker vi bølgepapp slik at vi får et solid grunnlag for modellen vår.

Deretter tar vi for oss kroppsdel for kroppsdel.

 

Forsøk og praktisk arbeid

Modell av ei muskelcelle

Vi bygger modell av ei muskelcelle for å forstå hvordan muskler trekker seg sammen. Vi får også erfaring med cellebegrepet.

 1. Klipp sugerørene over omtrent på midten.
 2. Delene som ikke har trekkspill, legges til side (kanskje dere får bruk for de noe annet?)
 3. Delene med trekkspill, festes tre og tre etter hverandre ved hjelp av tape. Hver gruppe skal lage 5 slike tråder.
 4. Strekk ut trådene.
 5. Pakk dem inn i plastfolie. Nå har dere en modell av en muskelcelle.
 6. Muskelcellemodellen kan festes til bicepsen på en collage av kroppen som beskrevet i Lag en modell av kroppen.


Sugerør med knekkspillknekke settes sammen og pakkes deretter inn i plastfolie. Sugerør med knekkspillknekke settes sammen og pakkes deretter inn i plastfolie.

Faglig forklaring

Muskler er satt sammen av muskelceller. De er noen veldig spesielle celler som ser ut som lange tråder. Noen muskelceller kan bli hele 30 cm lange. Inni muskelcellene er det noen enda tynnere tråder som kan krympe og strekke seg ut igjen. Det ligner litt på hvordan trekkspillsugerør kan strekkes ut og krympes.


Folien skal forestille cellemembranen som omgir muskelcellen.
Cellene inneholder litt andre ting også, men disse trådene som kan trekke seg sammen og strekke seg ut er det aller mest av. Det kan være flere tusen per celle. Vi lager bare 5 for å ikke bruke for mange sugerør.

 

Kommentarer/praktiske tips

Dersom noen jobber raskere enn andre, kan de bare lage flere tråder og større muskler dersom dere har ekstra sugerør.

Materialer og utstyr

 • sugerør med trekkspillknekk, minst 15 per gruppe
 • taperull i holder, 1 per gruppe
 • plastfolie, 1 rull
 • linjal, 1 per gruppe
 • merkepenn, 1 per gruppe (kan bruke egen tusj)
 • collage av menneskekroppen som beskrevet i ”Lag en modell av kroppen”.
Forsøk og praktisk arbeid

Modell av lunger

Vi lager en modell av lungene for å bli kjent med oppbyggingen av lungene.

 1. Bruk fantasien og lag modeller av lungene ved hjelp av det materiellet dere har tilgjengelig.
 2. Fest lungene på collagen av kroppen.

Kommentarer/praktiske tips

Før dere gjør denne aktiviteten, bør dere ha snakket litt om lungene slik at elevene vet hvordan lungene ser ut og hvordan de fungerer. Dere kan også ha utført de andre aktivitetene i undervisningsopplegget først.

 • Modell av lunge 1
 • Modell av lunge 2
 • Modell av lunge 3

Materialer og utstyr

 • 4 liters brødposer, 2 per gruppe
 • sugerør, 10 per gruppe
 • papir som uansett skal kastes
 • taperull, 1 per gruppe
 • sakser, 1 per elev
Forsøk og praktisk arbeid

Undersøk skjelettet ditt

Elevene bruker egne erfaringer til å utforske skjelettet sitt.

 1. Gå sammen i grupper. Kjenn på det harde inni kroppen din. Undersøk og samtale om hvor det er lett å kjenne knokler. Hvor er skjelettet bøyelig? Her er begreper dere kan bruke: skjelett, ledd, knokler.
 2. Skjelett-tegning Tegn et omriss av en elev på gråpapir. Prøv å tegne skjelettet inne i omrisset og sett navn på så mange deler som mulig. 
 3. Prøv å tell hvor mange bein det er i kroppen og fyll ut arket Vi teller knokler.
 4. Se gjerne på en modell eller en plansje av et skjelett. Sammenlign skjelettet med skissen dere har laget og arket dere har fylt ut. Hadde dere riktig antall? Hvilke knokler manglet? 
 5. Se på røntgenbilder av bein i kroppen. Klarer dere å finne ut hvor de ulike delene hører hjemme i kroppen?
 6. Noen av elevene har sikkert brukket et bein eller de kjenner noen som har gjort det. Diskuter hvordan bruddskadene oppstod og ble behandlet.

 

Bildene viser ulike deler av skjelettet.

 • Røntgenbilde
 • Røntgenbilde fot
 • Røntgenbilde hel
 • Røntgenbilde ankel
 • Røntgenbilde av kne
 • Røntgenbilde av kne 2
 • Røntgenbilde skulder
 • Røntgenbilde arm
 • Røntgenbilde albue forfra
 • Røntgenbilde albue 2
 • Røntgenbilde bekken
 • Røntgenbilde nakkevirvler
 • Røntgenbilde ryggrad 2
 • Røntgenbilde ryggrad

Faglig forklaring

Knokkelfakta

Nyfødte babyer har 270 ulike knokler i kroppen. Men etter hvert som man blir eldre, vokser noen knokler sammen. Derfor har voksne bare 206 forskjellige knokler i kroppen.

Hodeskallen har 26 knokler. Det er mulig å telle 18 av dem. De andre 8 er inne i hodet, 3 i hvert øre og 2 i ganen. Øreknoklene er de eneste knoklene i kroppen som er ferdig utvokst ved fødselen.

Andre dyr, som insekter og skjelldyr har skjelett utenpå kroppen, men ikke inni.

Materialer og utstyr

 • bred rull papir (2,5 m per gruppe)
 • fargestifter
 • røntgenbilder av ulike deler av skjelettet
 • et skjelett