Undervisningsopplegg

Økt X: måle blodsukker

Frokost For å bevisstgjøre elevene på hvordan blodsukkernivået og opplevd opplagthet kan henge sammen med kostholdet kan undervisningsopplegget utvides med at elevene måler sitt eget blodsukkernivå.

Forsøk og praktisk arbeid

Økt X: Forberedelse og utstyr

 1. Skriv ut Elevark: Skjema for blodsukkermåling
 2. Be elevene komme på fastende mage
 3. Kjøp inn frokost til 3 grupper:
  • Gruppe 1: Grovt knekkebrød med ost og et glass juice
  • Gruppe 2: Havregryn med melk
  • Gruppe 3: Boller og sukkerholdig brus

4. Kjøp utstyr til blodukkermåling (Kan kjøpes på apotek)

  • Måleapparat
  • Teststrimler til måleapparatet
  • Stikkpenn
  • Lansetter til stikkpennen 

Forsøk og praktisk arbeid

Økt X: Gjennomføring

Blodsukkermåling Blodsukkermåling 1

Be elevene komme på fastende mage. Alle elevene måler sitt eget blodsukker og noterer målt verdi + hvordan de føler at formen er (opplagt, trøtt, slapp, energisk…). Bruk gjerne vedlagt skjema 

Del klassen inn i tre grupper og server tre ulike typer frokost, som for eksempel:

 • Grovt knekkebrød med ost og et glass juice
 • Havregryn med melk
 • Boller og sukkerholdig brus

Blodsukkermåling 2, 3...X

La elevene måle blodsukkernivået ca. ½ time etter frokost, og med jevne mellomrom etter dette, for eksempel hver halve eller hele time. Elevene registrerer både blodsukkernivå og opplevd opplagthet ved hver måling.

Hvis det ikke er ønskelig at alle elevene skal måle eget blodsukker kan for eksempel hver gruppe velge en person som gjennomfører dette.

Be elevene lage en grafisk fremstilling (skisse) av hvordan blodsukkernivået deres varierer gjennom dagen.

Tolkning og oppsummering

Etter at alle målinger er gjort, sett sammen grupper som består av en person fra hver frokostmeny. Hver elev beskriver sin frokost, og hvordan blodsukkernivået endret seg gjennom dagen.

Gruppa kan diskutere refleksjonsspørsmålet: Hvordan påvirker ulike typer frokost blodsukkernivået, og hvordan slår dette ut i hvor opplagt jeg føler meg?

Hver gruppe deler det de snakket om.