Hvordan virker en brenselcelle?

Animasjon som forklarer hvordan en brenselcelle virker.

Brenselcelle

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Energi for framtiden
   • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Energi for framtiden
   • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller