C3-, C4- og CAM-planter

Animasjoner og interaktive oppgaver om fotorespirasjon og C3-, C4- og CAM-planters evne til å binde og oppbevare CO2.

Fotosyntese 2

Kommentarer/praktiske tips

Det er en fordel om elevene kan fotosyntesen godt før de bruker dette læringsobjektet.