Konsekvenser for Arktis

Tekst og animasjoner om hvilke konsekvenser som kan oppstå i Arktis på grunn av global oppvarming. Det er spesielt vekt på issmelting, tining av permafrost, endring av tregrense og konsekvenser for urfolk og dyreliv.

Konsekvenser for Arktis