Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Måneformørkelse

Et Viten-objekt med animasjoner om måneformørkelse.

Måneformørkelse

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår

Bakgrunnsstoff