Hvorfor øker havnivået når jorda blir varmere?

Animasjoner og interaktive oppgaver om havstigning og vannets faseoverganger.

Hvorfor øker havnivået?

 

Økning i havnivået er en av de mest kjente konsekvensene av global oppvarming. Endring i havnivået vil påvirke hele verden, men særlig land som Nederland, Danmark og Bangladesh som ligger lavt i forhold til havnivået. Havnivået øker når jorda blir varmere blant annet fordi innlandsis smelter. Her viser vi animasjoner av vannmolekylers bevelse i is, vann i flytende form og vanndamp og animasjoner av forsøk med issmelting og oppvarming av vann. Disse animasjonene knyttes opp til hva som skjer når isen i polområdene smelter.

Vitenobjektet er en del av Viten-programmet Global oppvarming.

Tema