Månefaser

En animasjon som viser månefasene. Månefasene skyldes at vi ser den solbelyste delen av månen fra forskjellige vinkler etterhvert som den beveger seg rundt jorda.

Månefaser

Kommentarer/praktiske tips

Månen bruker ca 29,5 dager på en runde rundt jorda.

Kommentarer til animasjonen på side 2:
I animasjonen står jorda i ro. Jorda roterer ca 29 ganger rundt sin egen akse per måned, noe som ville gitt et visuelt rotete inntrykk i animasjonen. Animasjonen viser ikke noen måneformørkelser. Retningen til månens bane er angitt med hvit pil. De stiplede linjene viser hva vi ser av det opplyste området av månen.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

Er del av

Bakgrunnsstoff