Fotosyntese

Animasjoner om fotosyntesen med vekt på kloroplast, lysreaksjonen, ATP syntase og Calvinsyklusen.

Fotosyntese

Kommentarer/praktiske tips

Elevene vil ha best utbytte av animasjonene etter allerede å ha jobbet med stoffet.

Tema