Passer for

  • vg1
  • kjemi 2

Galvanisk element

En animasjon og interaktive oppgaver om galvanisk element.

Galvanisk element

Kommentarer/praktiske tips

Elevene trenger i forkant litt bakgrunnsinformasjon om elektrisitet.

I animasjonen er det gjort en del forenklinger. For eksempel gir den ikke et godt bilde av hvordan elektroner vandrer i en ledning.