Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Jorda og månens bane rundt sola

Animasjon av jorda og månens bane rundt sola.

Jorda og månen

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår