Passer for

  • barnetrinn 3-4

Stjernehimmelen

Dette er en interaktiv stjernehimmel som viser dyrekretsen, greske og samiske stjernebilder. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for å lære om stjernebilder. Denne ressursen kan brukes til å gjenkjenne stjernebilder, se likheter mellom stjernebilder fra ulike kulturer og den kan være et utgangspunkt for fortellinger om stjernebilder.

Stjernehimmel

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 4. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon