Passer for

  • vg1
  • biologi 2

PCR

En animasjon som viser hvordan PCR-metoden fungerer. PCR (Polymerase Chain Reaction) er en basismetode innen genteknologi som gjør det mulig å kopiere opp store mengder DNA fra biologiske prøver/spor.

PCR

PCR er i dag svært viktig i mange typer analyser av arvestoffet. Metoden brukes når det bare er noen få celler tilstedet i en biologisk prøve og det er fare for at arvematerialet kan gå tapt.

PCR gjør det blant annet mulig å lage DNA-profiler (også kalt genetiske fingeravtrykk) av biologiske spor på åstedet, og ved gentesting av en person kopierer man bare opp det genet man vil studere og analyserer dette.