Ertemodellen for elektrisk strøm i en krets

Animasjon av ertemodellen.

Ertemodellen for elektrisk strøm i en krets

Denne modellen brukes til å forklare at når vi slår på bryteren, går det strøm i hele kretsen med én gang. Vi trenger ikke vente til elektronene har kommet fra batteriet til lyspæra osv. Vi kan tenke oss elektronene i ledningen som erter som ligger tett-i-tett i et rør. Hvis vi dytter på erten i den ene enden av røret, begynner ALLE ertene å bevege seg samtidig, og det kan skje noe i den andre enden av lederen (en ert faller ut / pæra lyser) i samme øyeblikk som vi skyver på erten (setter på spenningen) i den andre enden.

 

Kommentarer/praktiske tips

Det er viktig å være klar over at alle modeller og analogier også har sine svakheter. Bruker vi ertemodellen, er det for eksempel lurt å presisere at elektronene inne i de elektriske ledningene IKKE er store, runde kuler, men tvert imot helt mikroskopiske i forhold til ledningens tykkelse. Videre vil det IKKE være slik at "elektronene renner ut" av en løs ledningsende, slik erter ville gjort av et åpent rør.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Er bakgrunnsstoff for