Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Forsøk med statisk elektrisitet

Her ser vi tre animasjoner av forsøk med ballonger og statisk elektrisitet.

Forsøk med statisk elektrisitet

Vi kjenner alle til statisk elektrisitet: Vi har fått støt fra en bildør eller et dørhåndtak, og vi har hørt knitringen og kjent gnistene fra en ullgenser som har gnisset mot silkefôret på ytterjakka.

Statisk elektrisitet oppstår når en gjenstand blir oppladet, det vil si at elektroner fjernes eller tilføres slik at gjenstanden ikke lenger er elektrisk nøytral. Det blir da en spenning mellom den oppladete gjenstanden og jord (jord regnes som elektrisk nøytral), og det oppstår et elektrisk felt omkring den ladde gjenstanden. Når to ulike stoffer kommer i kontakt med hverandre, vil vi generelt få en overføring av ladning (elektroner) fra det ene stoffet til det andre. Hvor mye ladning som overføres avhenger bl.a. av egenskapene til de to stoffene, om overflaten er glatt eller ru, om de to stoffene gnis mot hverandre, mm.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser