Debatt om genmodifisert mat

Kort innledning til debatt om genmodifisert mat som man kan arrangere i klassen. Objektet er hentet fra det nettbaserte undervisningsopplegget Genteknologi på viten.no. 

Skjermdump fra: Genteknologidebatt

Mer informasjon om debattdelen finner du i lærerveiledningen til Viten-programmet.

Kommentarer/praktiske tips

Genmodifisert mat egner seg godt til å få til en faglig diskusjon med vekt på biologi. Men du må gjerne velge et annet tema enn genmodifisert mat. Hva med å spørre elevene om hvilke tema de synes er interessante?

Forslag til andre debatt-temaer:

 • Gentesting: Ta for eksempel utgangspunkt i artikkelen om cystisk fibrose. Drøft problemer rundt fosterdiagnostikk, hvem som skal ha tilgang på resultater fra gentesting og hva resultatene skal brukes til?
 • DNA i kriminalsaker: Ta utgangspunkt i noen kjente saker fra media.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bioteknologi
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Bioteknologi
   • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse