Kloning av gener

Kloning av gener er en sentral del av molekylærbiologisk forskning. Dette er de vanligste måtene å klone gener på:
- Kloning ved hjelp av bakterier
- Kloning ved hjelp av PCR

Kloning av gener ved hjelp av bakterier

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bioteknologi
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Bioteknologi
   • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Cellebiologi
   • gjere greie for oppbygginga og formeiringa til bakteriar og virus, og relatere det til prosessar i natur, industri og helsefagleg samanheng
 • Biologi 2
  • Bioteknologi
   • forklare korleis genmodifiserte organismar kan framstillast, drøfte korleis dette kan nyttast innanfor medisin, produksjon av mat og biologisk forsking, og kva følgjer dette kan ha for miljøet