Ernæring og helse

Et nettbasert undervisningsopplegg om næringsstoffer – deres kjemiske kjennetegn og hvorfor de er viktige for kroppen, hovedtrekkene i fordøyelsen og omsetting av næringsstoffer i kroppen.

forside ernæring og helse

Det florerer med velvillige råd om hva vi bør spise for å leve sunt i mediene, og myndighetene kommer med kostråd. For å forstå informasjonen som gis er det viktig å beherske de viktigste begrepene innenfor dette temaet. Hvordan er de ulike næringsstoffene bygd opp? Hvordan henter kroppen ut disse næringsstoffene fra maten, og hva brukes de til?

Underveis skal elevene fordele seg og utarbeide ulike brosjyrer. Elevene må bruke det de har lært gjennom programmet. Brosjyrer er et flott format som involverer flere av de grunnleggende ferdighetene (se www.naturfag.no/brosjyre). Brosjyrene tar utgangspunkt i myndighetenes kostråd. Brosjyremalene inneholder mulige overskrifter til innholdet som kan inngå i brosjyren, samt innholdselementer som fokuserer på faglige begrunnelser.

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Programmet finnes også på dansk; Mad og kropp.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Ernæring og helse
   • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
   • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
   • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Ernæring og helse
   • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
   • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
   • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen