Hvordan virker en refleks?

Ved å ha på deg refleks reduserer du risikoen for å bli påkjørt med 85 %. Men hvordan virker egentlig en refleks?

Hvordan virker en refleks?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker

Er del av