Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • geofag x og 1

Platetektonikk

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene en grundig innføring i temaet platetektonikk.

Platetektonikk

Platetektonikk, teorien om hvordan platene i jordskorpa beveger seg, er en av grunnsteinene i dagens geologiske forståelse. Denne teorien forklarer for eksempel hvordan landformer som fjellkjeder, øyer og midthavsrygger blir dannet og hvordan prosesser som vulkanutbrudd og jordskjelv oppstår.

Viten-programmet Platetektonikk består av følgende deler

 • Hva er platetektonikk?
 • Argumenter for teorien
 • Vulkaner, jordskjelv og fjellkjeder
 • Hvordan beveger platene seg? 
 • Historisk perspektiv på platetektonikk

Platetektonikk er et tema som egner seg godt for visualisering med animasjoner og interaktive oppgaver, fordi teorien omfatter prosesser som foregår over millioner av år, skjer over store geografiske områder og derfor er umulig å observere i virkeligheten. Viten-programmet Platetektonikk inneholder for eksempel animasjoner som viser hvordan platene beveger seg og danner fjellkjeder, hvordan varme punkter danner øygrupper som Hawaii og ulike forklaringer på hvordan platebevegelsene oppstår ved bevegelser i mantelen.

Underveis i programmet får elevene mange skriftlige og interaktive oppgaver som skal hjelpe dem til å reflektere over fagstoffet. I en oppgave, som vist på figur 1, får elevene et verdenskart med jordskjelv registrert over en niårsperiode. Her skal de prøve å streke opp mønsteret som jordskjelvene danner. Etterpå kan de sammenligne mønsteret de har tegnet med plategrensene på jordkloden. På denne måten skal elevene knytte observasjoner mot fakta, i stedet for bare å få presentert fakta. Dette kan føre til at elevene blir aktivisert i større grad og bli mer inspirert.

Programmet har en kuleformet presentasjon av jordkloden. Her kan elevene rotere jordkloden og slå av og på lag med plategrenser, aktive vulkaner, jordskjelv og fjellkjeder, som vist på figur 2. Å bruke en kuleformet presentasjon framfor et rektangulært kart gir en bedre forståelse av jordkloden og fremstiller verden med mer riktige proporsjoner. Elevene skal bruke denne jordkloden til å se på sammenhenger mellom plategrenser, vulkaner, jordskjelv og fjellkjeder. For eksempel skal de finne ut med utgangspunkt i fjellkjedene hvor det er destruktive og konstruktive plategrenser. Elevene skal også få trening i å kunne ”lese” hva som har skjedd med platene over tid ved å svare på oppgaver som dette: Hvorfor er det fjellkjeder midt inne på en plate når disse blir dannet i grenser mellom to plater? Hvorfor er det aktive vulkaner i Italia og ikke i Norge? Hvorfor har det vært aktive vulkaner i Norge tidligere?

Programmet er laget av Wenche Erlien og Merethe Frøyland fra Naturfagsenteret, med midler fra Shell. Mange av animasjonene er laget med utgangspunkt i Kåre Kullerud sitt materiale fra web-Geology.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk

Tema