Argumenter for teorien om platetektonikk

Et Viten-objekt om argumenter som støtter teorien om platetektonikk. Observasjoner av jordskjelv, alderdatering av jordskorpe, magentiske målinger, plassering av varme punkter og GPS-målinger er noen sentrale tema.

Argumenter for teorien om platetektonikk

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
   • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk